NOTARIUSZ

Nazywam się Martyna Kwiatkowska i zostałam powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
W zakresie tych uprawnień działam jako osoba zaufania publicznego, a sporządzane przeze mnie akty notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.
Przy dokonywanych czynnościach zapewniam wysoką jakość świadczonych usług, czuwając jednocześnie nad należytym zabezpieczeniem Państwa interesów, z poszanowaniem zasad wynikających w szczególności z Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, takich jak: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej.
Rolą notariusza, która jest mi niezwykle bliska, jest zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego, a przy tym bardzo ważne jest dla mnie to, aby dokonywana czynność była dla Państwa zrozumiała. Stronom dokonywanej czynności udzielam każdorazowo niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących jej skutków.
Od 2016 roku pracowałam jako zastępca notarialny, dokonując w imieniu zastępowanych notariuszy wszelkich czynności notarialnych wymienionych w art. 79 ustawy Prawo o notariacie.
notariusz

KANCELARIA

Siedziba Kancelarii znajduje się w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Gdańska – Piecki-Migowo (Morena), na III piętrze budynku biurowego City Office przy ulicy Trzy Lipy nr 2, naprzeciwko Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego i nieopodal Centrum Handlowego Galeria Morena.
WEJŚCIE DO BUDYNKU, w którym mieści się kancelaria znajduje się od strony parkingu, do którego wjazd zlokalizowany jest od ulicy Trzy Lipy. Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Parking odpłatnie i nieodpłatnie

 • odpłatnie – parking przed Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, wjazd od ulicy Trzy Lipy (naprzeciwko budynku, w którym mieści się kancelaria), 30 minut bezpłatnie
 • nieodpłatnie – bezpośrednio przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla gości budynku, przy czym ich liczba jest ograniczona. W najbliższej okolicy istnieje możliwość nieodpłatnego zaparkowania samochodu na parkingu Centrum Handlowego Galeria Morena, dla klientów Centrum (w odległości ok. 10 minut drogi pieszo).

Dojazd autobusem i tramwajem

Autobus
 • przystanek Park Naukowo-Technologiczny (ul. Schuberta): 115, 168, 283
 • przystanek Kurpińskiego (ul. Beethovena): 115, 130, 131, 184, 199, 210
 • przystanek Piekarnicza (ul. Rakoczego), w odległości ok. 10 minut drogi pieszo: 162, 227, 262
Tramwaj
 • przystanek Piekarnicza (ul. Rakoczego), w odległości ok. 10 minut drogi pieszo: 10, 12

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza określa art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zgodnie z którym notariusz dokonuje następujących czynności:
 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
 • sporządza poświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów
Czynności notarialnych zgodnie z wymogami ustawowymi notariusz dokonuje w języku polskim. Osoby nie władające językiem polskim mogą dokonać czynności notarialnej z pomocą tłumacza przysięgłego.

CZYNNOŚCI POZA KANCELARIĄ

Czynność notarialna może być dokonana także poza kancelarią notarialną, jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. niektóre zgromadzenia spółek)  lub szczególne okoliczności (np. strona czynności nie może być obecna w kancelarii ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek bądź zakaz przemieszczania się).

OPŁATY

Taksę notarialną wraz podatkiem VAT możecie Państwo uiścić gotówką lub kartą płatniczą, po zakończeniu czynności notarialnej, mając na względzie, iż nie ma możliwości uiszczenia kartą płatniczą następujących opłat:
 • opłaty sądowej,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
które należy uiścić gotówką, niezwłocznie po zakończeniu czynności notarialnej.
Płatność przelewem jest możliwa przed dokonaniem czynności notarialnej, przy czym środki muszą zostać zaksięgowane na rachunku bankowym kancelarii przed podpisaniem aktu notarialnego.

Rachunek bankowy kancelarii:

ING Bank Śląski S.A. 45 1050 1038 1000 0097 6332 9191

Kancelaria Notarialna
Notariusz Martyna Kwiatkowska

KONTAKT

KANCELARIA CZYNNA:

poniedziałek – piątek
9:00 – 16:00

W celu dokonania czynności wymagany jest uprzedni kontakt telefoniczny i rezerwacja terminu (dotyczy to także czynności jaką jest poświadczenie dokumentu bądź podpisu).

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w innych godzinach oraz terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem.